วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขนมจีน แกงเขียวหวาน

ข้าวทุกๆ จานอาหารทุกอย่างผลิตมาได้ด้วยเรา ชาว สภ.กงหรา สามัคคีคือพลัง หมวดนรินทร์ บุญราม บอกไว้ อย่าดูที่เส้นขนมจีน แล้วอาจคิดมากได้ เพราะมีหลายเส้นเหลือเกินที่จะกิน

เลี้ยงอาหารกลางวัน


งานเลี้ยงเริ่มแล้ว อย่างชาวกงหรา